Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ За Факултетот Организациска структура Деканска управа

Деканска управа

Факултетската управа брои 15 членови и неа ја сочинуваат: Деканот, продеканите, раководителите на институтите и претставник на студентите. Мандатот на членовите на Факултетската управа е поврзана со мандатот на деканот. Во работата на Факултетската управа учествува и Секретарот на Факултетот, без право на глас.

Надлежноста на Факултетската управа е уредена со Правилникот за внатрешните односи и работењето на ФЕИТ.