Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016

Студиски програми на прв циклус студии

I циклус студии 2012-2016

Студиски програми на прв циклус студии се развиени согласно традицијата на ФЕИТ секогаш да биде во чекор со најновите трендови во светот на науката и техниката, имајќи ги предвид интересите на студентите, како и потребите на нашата заедница. Водени од поставените критериуми и цели на ФЕИТ за задржување на високи стандарди во образување квалитетни кадри, при концепирањето на овие седум студиски програми користено е нашето долгогодишно искуство во изведување на настава и нејзиното постојано унапредување преку континуирана соработка со стопанството.

Основни податоци за студиските програми

Траење на студиската програма

Четири години / осум семестри

ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот

240 ЕКТС кредити

Структура на студиските програми

Бројот на задолжителни наставни предмети е ограничен на 60% од сите предмети, бројот на изборни наставни предмети предложени во студиската програма изнесува 30% и бројот на изборни наставни предмети од заедничката универзитетска листа изнесува 10%.

Едномесечна практична работа во индустријата е задолжителна во секоја учебна година.

Финансирање

Финансирањето на студиите се одвива според законските прописи за студирање на државен универзитет, статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, како и одлуките во конкурсот за упис.

Продолжување на образованието

По завршувањето на овие студии, студентите можат да го продолжат своето образование на втор циклус циклус студии – магистерски студии.

Повеќе информации за уписот на ФЕИТ и генерално за студиските програми можете да добиете на cns@feit.ukim.edu.mk.

OznakizanasokizabrosuraEAOIE1.jpg Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)

OznakizanasokizabrosuraEES1.jpg Електроенергетски системи (ЕЕС)

OznakizanasokizabrosuraEEUM1.jpg Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ)

OznakizanasokizabrosuraKSIAR1.jpg Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР)

OznakizanasokizabrosuraKTI1.jpg Компјутерски технологии и инженерство (КТИ)

OznakizanasokizabrosuraKHIE1.jpg Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ)

OznakizanasokizabrosuraTKII1.jpg Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ)