Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Наставен кадар Зоран Хаџи-Велков

Зоран Хаџи-Велков

Зоран Хаџи-Велков
Факултет за електротехника
и информациски технологии
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Ул. Руѓер Бошковиќ б.б.
1000 Скопје, Македонија
Факс: 02/3064 262

Електронска пошта:
Телефон на канцеларијата: 02/3099 118

Работно искуство:

Зоран Хаџи-Велков е роден во Скопје. Дипломирал, магистрирал (со награда за најдобра теза) и докторирал на Електротехничкиот факултет во Скопје во мај 1996, декември 2000 и мај 2003 година, соодветно. На Електротехничкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје се вработил во октомври 1996 година како помлад асистент, а потоа сукцесивно бил унапредуван во звањата асистент, доцент (2003), вонреден професор (2008) и редовен професор (2013) во наставно-научната област телекомуникации.

Во текот на својата академска кариера, реализирал студиски престои на повеќе познати европски универзитети. Во текот на 2001 и 2002 година, бил гостин-истражувач во Watson истражувачкиот центар на компанијата IBM во Њујорк, САД, каде работел во областа на оптичките телекомуникации. Честопати се јавува и во улога на рецензент во меѓународни (пр. IEEE) списанија. Се јавува и како рецензент на меѓународни научноистражувачки проекти од Европската рамковна програма FP7. Досега раководел со пет национални научно-истражувачки и развојни проекти, финансирани од МОН на РМ.

Д-р Хаџи-Велков објавил трудови во најпрестижните светски списанија од телекомуникации, како што се: IEEE Transactions on Information Theory, IEEE Transactions on Communications, IEEE Communications Letters и IEEE Transaction on Wireless Communications.

Д-р Хаџи-Велков бил член на техничко програмските комитети на голем број меѓународни конференции од телекомуникации, вклучувајќи ги тука и водечките конференции во областа IEEE ICC и IEEE GLOBECOM.

Негова потесна специјалност се безжични и мобилни комуникации, енергетско-ефикасни комуникации, карактеризација и моделирање на радио канали, и кооперативни комуникации.

Д-р Хаџи-Велков е IEEE Senior Member. Од април 2012 година, тој е Претседател на локалниот огранок на IEEE Communications Society за Република Македонија.

Д-р Хаџи-Велков е добитник на Наградата „Десет најдобри научници на УКИМ“ за 2013 година.

Д-р Хаџи-Велков е Humboldt Fellow. Тој е добитник на Хумболтовата стипендија за искусни истражувачи, која ја доделува германската научна фондација „Александар фон Хумболт“ за важни  достигнувања во науката.

Од октомври 2012 година до јануари 2014 година, д-р Хаџи-Велков бил визитинг професор на Институтот за дигитални комуникации при Универзитетот во Ерланген-Нирнберг, Германија.

Од јануари 2012, д-р Хаџи-Велков е Уредник во меѓународното списание IEEE COMMUNICATIONS LETTERS.


Публикации

Награди и признанија

Меѓународни професионални активности

Тековни проекти

Курсеви

Новости

 

 

Награди и признанија

 • Стипендија за подршка во формирање на истражувачка група од германската научна фондација „Александар фон Хумболт“ (2014 година)
 • Награда за најдобар научник на УКИМ за 2013 година. Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ секоја година го доделува ова признание на десет најдобри научници на универзитетот (2014 година)
 • Хумболтова стипендија за искусни истражувачи од германската научна фондација „Александар фон Хумболт“. Наградата се доделува на меѓународно ниво како признание за научни достигнувања на истражувачи во сите научни области (2012 година)
 • Награда за значајно достигнување на Одделот за телекомуникации на Република Македонија во регионот на Европа, Блискиот Исток и Африка, доделена од IEEE Communications Society (2014 година). Целосна информација тука

 

 

Меѓународни професионални активности

 • Уредник во меѓународно списание со импакт фактор, IEEE Communications Letters
 • Член на техничко-програмски комитет (TPC) на меѓународните конференции: IEEE VTC 2013, IEEE ICC 2013, IEEE ICC 2014, IEEE VTC 2015, IEEE BlackSeaCom 2015, IEEE ICC 2015, IEEE GLOBECOM 2015, IEEE BlackSeaCom 2016, IEEE GLOBECOM WC 2016, IEEE GLOBECOM SPC 2016

 


Публикации во списанија

 1. Z. Hadzi-Velkov, S. Pejoski, N. Zlatanov, and R. Schober, "Proportional fairness in ALOHA networks with RF energy harvesting", IEEE Wireless Communications Letters, vol. 8, no. 1, pp: 277-280, Feb. 2019, available here
 2. I. Nikoloska, N. Zlatanov, and Z. Hadzi-Velkov, "Capacity of a full-duplex wirelessly powered communication system with self-interference and processing cost", IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 17, no. 11, pp: 6748-7659, Nov. 2018
 3. S. Pejoski, Z. Hadzi-Velkov, and R. Schober, "Optimal power and time allocation for WPCNs with piece-wise linear EH model", IEEE Wireless Communications Letters, vol. 7, no. 3, pp. 364-367, March 2018
 4. F. Zhao, H. Lin, C. Zhong, Z. Hadzi-Velkov, G. K. Karagiannidis, and Z. Zhang, "On the capacity of wireless powered communication systems over Rician fading channels", IEEE Transactions on Communications, vol. 66, no. 1, pp. 404-417, Jan. 2018
 5. N. Zlatanov, R. Schober, and Z. Hadzi-Velkov, "Asymptotically Optimal Power Allocation for Energy Harvesting Communication Networks", IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 66, no. 8, pp. 7286-7301, Aug. 2017, available here
 6. Z. Hadzi-Velkov, I. Nikoloska, H. Chingoska, and N. Zlatanov, "Opportunistic scheduling in wireless powered communication networks," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 16, no. 6, pp. 4106-4119, June 2017
 7. S. Pejoski, Z. Hadzi-Velkov, T. Q. Duong, and C. Zhong, "Wireless powered communication networks with non-ideal circuit power consumption," IEEE Communications Letters, vol. 21, no. 6, pp. 1429-1432, June 2017
 8. I. Nikoloska, Z. Hadzi-Velkov, and H. Chingoska, "Rate maximization in wireless powered communication systems with non-ideal circuit power consumption," Microwave review, vol. 22, no. 2, pp. 16-20, Dec. 2016, available here
 9. H. Chingoska, Z. Hadzi-Velkov, I. Nikoloska, and N. Zlatanov, "Resource Allocation in Wireless Powered Communication Networks with Non-Orthogonal Multiple Access", IEEE Wireless Communications Letters, vol. 5, no. 6, pp: 684-687, Dec. 2016, Accepted
 10. Z. Hadzi-Velkov, I. Nikoloska, H. Chingoska, and N. Zlatanov, "Proportional Fair Scheduling in Wireless Networks With RF Energy Harvesting and Processing Cost", IEEE Communications Letters, vol. 20, no. 10, pp: 2107-2110, Oct. 2016
 11. J. Stosic, and Z. Hadzi-Velkov, "Performance Analysis of Decouple-and-Forward MIMO Relay Systems in Rayleigh Fading", AEU - International Journal of Electronics and Communications, vol. 70, pp: 1259-1267, Sept. 2016
 12. N.-P. Nguyen, T.Q. Duong, H.Q. Ngo, Z. Hadzi-Velkov, and L. Shu, "Secure 5G Wireless Communications: A Joint Relay Selection and Wireless Power Transfer Approach", IEEE Access, vol. 4, pp: 3349-3359, 2016
 13. Z. Hadzi-Velkov, I. Nikoloska, G. K. Karagiannidis, and T. Q. Duong, "Wireless Networks with Energy Harvesting and Power Transfer: Joint Power and Time Allocation", IEEE Signal Processing Letters, vol. 23, no. 1,  pp: 50-54, Jan. 2016, available on Arxiv here
 14. Z. Hadzi-Velkov, N. Zlatanov, T. Q. Duong, and R. Schober, "Rate Maximization of Decode-and-Forward Relaying Systems with RF Energy Harvesting", IEEE Communications Letters, vol. 19, no. 12, pp: 2290-2293, Dec. 2015, available on Arxiv here
 15. Z. Hadzi-Velkov, N. Zlatanov, and R. Schober, "Multiple-access fading channel with wireless power transfer and energy harvesting", IEEE Communications Letters, vol. 18, no. 10, pp: 1863-1865, October 2014, available on Arxiv here
 16. J. Stosic, and Z. Hadzi-Velkov, "Simple tight approximations of the error performance for dual-hop MIMO relay systems in Rayleigh fading", AEÜE International Journal of Electronics and Communications, vol. 67, vo. 10, pp: 854-860, October 2013
 17. Z. Hadzi-Velkov, D. S. Michalopoulos, G. K. Karagiannidis, and Robert Schober, "On the Effect of Outdated Channel Estimation in Variable Gain Relaying: Error Performance and PAPR", IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 12, No. 3, pp: 1084-1097, March 2013
 18. N. Zlatanov, Z. Hadzi-Velkov, G. K. Karagiannidis, and R. Schober, “Cooperative Diversity With Mobile Nodes: Capacity Outage Rate and Duration”, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 57, No. 10, October 2011, available here

 19. Z. Hadzi-Velkov and N. Zlatanov “Outage Rates and Outage Durations of Opportunistic Relaying Systems”, IEEE Communications Letters, Vol. 14 , No. 2, February 2010, pp: 148 – 150, available here

 20. N. Zlatanov, Z. Hadzi-Velkov, and G. K. Karagiannidis, "An Efficient Approximation to the Correlated Nakagami-m Sums and its Application in Equal Gain Diversity Receivers," IEEE Transactions On Wireless Communications, Vol. 9, No.1, January 2010, pp: 302-310, available here

 21. Z. Hadzi-Velkov, N. Zlatanov, G. K. Karagiannidis, “On the Second Order Statistics of the Multihop Rayleigh Fading Channel“, IEEE Transactions On Communications, Vol. 57, No. 6, June 2009, pp. 1815-1823, available on arXiv here

 22. N. Zlatanov, Z. Hadzi-Velkov, G.K. Karagiannidis, "Level Crossing Rate and Average Fade Duration of the Double Nakagami-m Random Process and Application in MIMO Keyhole Fading Channels", IEEE Communications Letters, Vol. 12, No. 11, Nov. 2008, pp. 822-824, available on arXiv here

 23. Z. Hadzi-Velkov, “Level Crossing Rate and Average Fade Duration of EGC Systems With Cochannel Interference in Rayleigh Fading”, IEEE Transactions On Communications, Vol. 55, No. 11, Nov. 2007, pp. 2104 - 2113, available on arXiv here

 24. Z. Hadzi-Velkov, “Level Crossing Rate and Average Fade Duration of Dual Selection Combining With Cochannel Interference and Nakagami Fading”, IEEE Transactions On Wireless Communications, Vol. 6, No. 11, Nov. 2007, pp. 3870 – 3876, available on arXiv here

 25. Z. Hadzi-Velkov, “Level Crossing Rate and Average Fade Duration of Selection Diversity With Rician-Faded Cochannel Interferers”, IEEE Communications Letters, Vol. 10, No. 9, Sept. 2006, pp. 649 - 651

 26. Z. Hadzi-Velkov, B. Spasenovski and Z. Nikolic, "Capture Effect in Wireless LANs with RAKE Reception of DSSS/DPSK Signals", AEU - International Journal of Electronics and Communications, Vol. 60, No. 3, March 2006, pp. 199 - 207

 27. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “On the Capacity of IEEE 802.11 DCF with Capture in Multipath-faded Channels”, International Journal of Wireless Information Networks, Kluwer Academic, Vol. 9, No. 3, July 2002, pp. 191–199

 28. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “On the Influence of Correlated Rayleigh-Fading channel with Capture over IEEE 802.11 WLANs”, Journal Telecommunications, Vol. 49, No. 4. December 2001, pp. 18–22

 29. Z. Hadzi-Velkov and L. Gavrilovska, “Performance of the IEEE 802.11 Wireless LANs and Influence of Hidden Terminals”, Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, vol. 13, No. 1, April 2000, pp. 39–49Поглавја во книги

 1. Z. Hadzi-Velkov, S. Pejoski, and N. Zlatanov, "Fairness-AwareWireless Powered Communications with Processing Cost", Chapter 7 of Book: Wireless Information and Power Transfer: Theory and Practice, Wiley-IEEE Press, ISBN: 978-1-119-47679-5, Jan. 2019
 2. N. Zlatanov, Z. Hadzi-Velkov, and D.W.K. Ng, "Asymptotically optimal power allocation for wireless powered communication network with non-orthogonal multiple access", Chapter 10 of Book: Wireless power transfer algorithms, technologies and applications in ad hoc communication networks, Springer, Nov. 2016Публикации на конференции

 1. I. Nikoloska, N. Zlatanov, and Z. Hadzi-Velkov, "On the capacity of a full-duplex wirelessly powered communication system with self-interference and processing cost", Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC 2018), 20 - 24 May 2018, Kansas City, USA
 2. F. Zhao, H. Lin, C. Zhong, Z. Hadzi-Velkov, G. K. Karagiannidis, and Z. Zhang, "Capacity of wireless powered communication systems over Rician fading channels", Proc. The Ninth International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP 2017), 11 - 13 October, 2017, Nanjing, China
 3. A. Ichkov, I. Nikoloska, Z. Hadzi-Velkov, and L. Gavrilovska, "Uplink successful transmission probability in energy-harvesting cellular networks", Proc. IEEE Consumer Communications and Networking Conference 2017 (IEEE CCNC 2017), 8 - 11 Jan. 2017, Las Vegas, USA
 4. N.-P. Nguyen, Y. Huang, T.Q. Duong, Z. Hadzi-Velkov, and B. Canberk, "Secure wireless communications with relay selection and Wireless powered transfer", Proc. EUSIPCO 2016, 29 Aug - 2 Sept 2016, Budapest, Hungary
 5. H. Chingoska, I. Nikoloska, Z. Hadzi-Velkov, and N. Zlatanov, "Proportional fair scheduling in wireless powered communication networks", Proc. 2016 23rd International Conference on Telecommunications (ICT 2016), Thessaloniki, Greece, 16-18 May 2016
 6. I. Nikoloska, Z. Hadzi-Velkov, and H. Cingoska, "Performance of communication systems with RF energy-harvesting and processing cost", Proc. Telsiks 2015, Nis, Serbia, 14-17 October 2015
 7. J. Stosic, and Z. Hadzi-Velkov, "Outage Probability of Dual-Hop MIMO Relay Systems with Direct Links", Proc. First International Conference Faboulos 2015 (Springer proceedings), Ohrid, Macedonia, 23-25 Sept. 2015
 8. I. Nikoloska, Z. Hadzi-Velkov, and H. Cingoska, "Resource Allocation in Energy Harvesting Communication Systems", Proc. First International Conference Faboulos 2015 (Springer proceedings), Ohrid, Macedonia, 23-25 Sept. 2015
 9. I. Nikoloska, Z. Hadzi-Velkov, and H. Cingoska, "Throughput maximization in Energy Harvesting Communication Systems", Proc. ETAI 2015, Ohrid, Macedonia, Sept. 2015
 10. H. Cingoska, Z. Hadzi-Velkov, I. Nikoloska, "Simultaneous information and power transfer systems in co-channel interference", Proc. ETAI 2015, Ohrid, Macedonia, Sept. 2015
 11. V. Rakovic, D. Denkovski, Z. Hadzi-Velkov, L. Gavrilovska, "Optimal Time Sharing in Underlay Cognitive Radio Systems with RF Energy Harvesting", Proc. IEEE ICC 2015, London, UK, 8-12 June 2015, available on arXiv here
 12. Z. Hadzi-Velkov, N. Zlatanov, and R. Schober, "Optimal Power Control for Analog Bidirectional Relaying with Long-Term Relay Power Constraint", Proc. IEEE GLOBECOM 2013, Atlanta, GA, USA, 9-13 December 2013, available on arXiv here
 13. N. Zlatanov, Z. Hadzi-Velkov, and R. Schober, "Asymptotically Optimal Power Allocation for Point-to-Point Energy Harvesting Communication Systems", Proc. IEEE GLOBECOM 2013, Atlanta, GA, USA, 9-13 December 2013, available here
 14. J. Stosic, and Z. Hadzi-Velkov, "Outage Probability Approximations for Dual-Hop Amplify-and-Forward MIMO Relay Systems in Rayleigh Fading", Proc. 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS 2013), Nis, Serbia, 16-19 October 2013
 15. J. Stosic and Z. Hadzi-Velkov, “Approximate Performance Analysis of Dual-hop Decouple-and-Forward MIMO Relaying”, Proc. XI International Conference ETAI 2013, Охрид, Македонија, 26-28 September 2013
 16. Z. Hadzi-Velkov, N. Zlatanov, and R. Schober, "Optimal Power Allocation for Three-phase Bidirectional DF Relaying with Fixed Rates", Proc. The Tenth International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS 2013), invited paper, Ilmenau, Germany, 27-30 August 2013, available on arXiv here
 17. D. S. Michalopoulos, Z. Hadzi-Velkov, G. K. Karagiannidis, and R. Schober, "PAPR of Variable-Gain and Fixed-Gain Amplify and Forward Relaying", Proc. 9th International ITG Conference on Systems, Communications and Coding, Munich, Germany, 21-24 January 2013
 18. Z. Hadzi-Velkov, D. S. Michalopoulos, G. K. Karagiannidis, and R. Schober, "Dual-hop amplify-and-forward transmission with imperfect channel estimates at the relay", Proc. IEEE Communications on Conference (ICC 2012), Ottawa, Canada, June 2012
 19. K. Smiljkovic and Z. Hadzi-Velkov, "Asymptotic Performance of Dual-hop Non-regenerative Cooperative Systems With or Without Direct Path", Proc. Eighth International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS 2011), Aachen, Germany, Nov. 2011

 20. N. Zlatanov, Z. Hadzi-Velkov, G. K. Karagiannidis, and R. Schober, "Outage Rate and Outage Duration of Decode-and-Forward Cooperative Diversity Systems", Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC 2011), Kyoto, Japan, June 2011

 21. N. Zlatanov, R. Schober, G. K. Karagiannidis, and Z. Hadzi-Velkov, "Average outage and non-outage duration of selective decode-and-forward relaying", Proc. 12th Canadian Workshop on Information Theory (CWIT), Kelowna, Canada, May 2011

 22. T. A. Tsiftsis, Z. Hadzi-Velkov, G. K Karagiannidis and N. Zlatanov, "Relaying utilization metrics of diamond cooperative diversity systems", Proc. IEEE 5th International Symposium on Wireless Pervasive Computing, Modena, Italy, May 2010

 23. Z. Hadzi-Velkov, N. Zlatanov, G. K. Karagiannidis, “An Accurate Approximation to the Distribution of the Sum of Equally Correlated Nakagami-m Envelopes and its Application in Equal Gain Diversity Receivers”, Proc. IEEE International Conference on Communications 2009 (ICC 2009), Dresden, Germany, 14-18 June, 2009, available on arXiv here

 24. Z. Hadzi-Velkov, N. Zlatanov, G. K. Karagiannidis, “Level Crossing Rate and Average Fade Duration of the Multihop Fading Channels”, Proc. IEEE International Conference on Communications 2008 (ICC 2008), Beijing, China, 19-23 May, 2008, available on arXiv here

 25. Z. Hadzi-Velkov, “Second-Order Statistics of Selection Combining Systems with Cochannel Interference in Various Fading Channels”, Proc. IEEE 18th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications 2007 (PIMRC 2007), Athens, Greece, 3-7 Sept. 2007

 26. P. Latkoski, Z. Hadzi-Velkov, B. Popovski, “Extended Model for Performance Analysis of Non-Saturated IEEE 802.11 DCF in Erroneous Channel”, Proc. IEEE International Conference on Mobile Adhoc and Sensor Systems 2006 (MASS 2006), Vancouver, Canada, 9-12 Oct. 2006

 27. Z. B. Nikolic, Z. Hadzi-Velkov, B. Dimitrijevic, N.D. Milosevic, “Interference Rejection in UWB Radio System Using Adaptive Transversal Filter”, Proc. IEEE International Conference on Computer as a Tool 2005 (EUROCON 2005), Vol. 1, Belgrade, Serbia, 22-24 Nov. 2005

 28. P. Latkoski, Z. Hadzi-Velkov, B. Popovski, “Performance Analysis of IEEE 802.11a WLAN in Block Fading Channel using SDL Simulation”, Proc. 7th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 2005 (TELSIKS 2005), Nis, Serbia, 28-30 Sept. 2005

 29. Z. Hadzi-Velkov, Z. Nikolic, N. Milosevic, B. Dimitrijevic, “Capture Models for Generalized Fading Channels”, Proc. 7th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 2005 (TELSIKS 2005), Nis, Serbia, 28-30 Sept. 2005

 30. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “Capture Effect with Diversity in IEEE 802.11b DCF”, Proc. Eight IEEE International Symposium on Computers and Communications 2003 (ISCC 2003), June 30 – July 3, 2003, Antalya, Turkey

 31. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “Saturation Throughput – Delay Analysis of IEEE 802.11 DCF in Fading Channel”, Proc. IEEE International Conference on Communications 2003 (ICC 2003), 11–15 May, 2003, Anchorage, Alaska, USA, available on arXiv here

 32. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “An Analysis of CSMA/CA Protocol with Capture in Wireless LANs”, Proc. IEEE Wireless Communication and Networking Conference 2003 (WCNC 2003), 16–29 March, 2003 in New Orleans, Louisiana, USA.

 33. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “Analysis of Throughput and Spatial Fairness of IEEE 802.11b DCF with Capture”, Proc. IASTED International Conference on Communications and Computer Networks 2002 (CCN 2002), 4–6 November, 2002, MIT, Cambridge, USA

 34. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “Capture Effect in IEEE 802.11 Basic Service Area under Influence of Rayleigh Fading and Near/Far Effect”, Proc. IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC 2002), 15–18 September, 2002, Lisboa, Portugal

 35. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “Influence of Hidden Stations and Capture Effect over IEEE 802.11b Distributed Coordination Function”, Proc. IEEE Networks 2002 (Joint IEEE International Conference on Wireless LANs, PANs and Home Networks ICWLHN 2002 & ICN 2002), 26–29 August, 2002, Atlanta, GA, USA

 36. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “Capture Effect in IEEE 802.11 WLANs”, Proc. IEEE International Conference on Wireless LANs, PANs and Home Networks (ICWLHN 2001), 5–7 December, 2001, Singapore

 37. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “On the Influence of Correlated Rayleigh-Fading channel with Capture over IEEE 802.11 WLANs”, Proc. IEEE 5th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS 2001), 19–21 September, 2001, Nis, Yugoslavia

 38. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “IEEE 802.11 DCF with Capture over Rician-Fading Channel”, Proc. The Third IEEE Workshop on Wireless Local Area Networks, 27–28 September 2001, Boston, USA

 39. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “The Influence of Flat Rayleigh-Fading Channel with Hidden Terminals and Capture over the IEEE 802.11 WLANs”, Proc. IEEE Semiannual Vehicular Technology Conference (VTC 2001 Fall), 7–11 October, 2001, Atlantic City, NJ, USA

 40. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “IEEE 802.11 Distributed Coordination Function over Flat-Fading Radio Channel”, Proc. 10th Aachen Symposium Signal Theory (ASST), 20–21 September, 2001, Aachen, Germany

 41. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “Performance Comparison of IEEE 802.11 and ETHI Hiperlan type 1 under Influence of Burst-Noise Channel”, Proc. IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC 2000), Chicago, IL, USA, September 23-28, 2000

 42. Z. Hadzi-Velkov and B. Spasenovski, “IEEE 802.11 and ETSI HIPERLAN type 1 under Influence of Burst-Noise Channel”, Proc. IEEE IEEE Vehicular Technology Conference (VTC 2000 Fall), Boston, MA, USA September 24-28, 2000

 

 

Поранешни магистранти и докторанди

 • д-р Никола Златанов, доцент на Универзитетот Монаш во Мелбурн, Австралија
 • д-р Катина Кралевска, вонреден професор на Норвешкиот универзитет за наука и технологија во Трондхајм
 • д-р Јован Стошиќ, доцент на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
 • м-р Ивана Николоска, докторанд на Универзитетот Монаш во Мелбурн, Австралија


Тековни проекти

 • Билатерален научноистражувачки проект „Безжично напојувани комуникациски системи“ со Универзитетот Фридрих-Александар, Германија, финансиран од научната фондација Александар фон Хумболт (почеток: 1 јануари 2017 година, локален раководител: Зоран Хаџи-Велков)
 • Меѓународен (македонско-кинески) научноистражувачки проект „Енергетска ефикасност во безжично-напојувани телекомуникациски мрежи“ (почеток на реализација: 1 јануари 2016 година, главен истражувач и раководител: Зоран Хаџи-Велков)
 • Научноистражувачки проект „Кооперативен диверзитет преку релејни фединг канали во идните мобилни мрежи“ (спонзор: Министерство за образование и наука на РМ, почеток на реализација: 1 октомври 2010 година, раководител: д-р Зоран Хаџи-Велков)

 

Курсеви

 1. Основи на телекомуникации (4 семестар, студиска програма ТК)

 2. Симулациски методи во телекомуникации (5 семестар, студиска програма ТК)

 3. Канали и пропагација (6 семестар, студиска програма ТК)

 4. Дигитален пренос на информации (7 семестар, студиска програма КСИА)

 5. Радио мобилни комуникации (9 семестар, магистерски студиски програми БМК и КИТ)

 6. Симулација на телекомуникациски системи (9 семестар, магистерски студиски програми БМК и КИТ)

 7. Кооперативи комуникации (10 семестар, магистерски студиски програми БМК и КИТ)

Новости

 • 14 март 2011: М-р Никола Златанов е добитник на наградата „Најмлад научник за 2010 година“, која ја доделува Претседателот на Република Македонија. М-р Златанов дипломирал и магистрирал под менторство на проф. д-р Зоран Хаџи-Велков во областа на безжичните комуникации.

Повеќе информации: http://www.president.gov.mk/2011-06-17-09-55-07/2011-09-03-11-36-59/411-2011-03-14-10-55-55.html

 • 1 август 2012: Д-р Зоран Хаџи-Велков е добитник на Хумболтовата стипендија за искусни истражувачи. Стипендијата ја доделува германската фондација „Александар фон Хумболт“ за претходни научни достигнувања во сите научни области, и е наменета за научноистражувачки престој на германски универзитети.
 • 6 февруари 2014: Д-р Зоран Хаџи-Велков е добитник на Наградата за најдобар научник на УКИМ  за 2013 година. Секоја година, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ им го доделува ова признание на десет најдобри научници на универзитетот. Повеќе информации: http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/282/114330622
 • 11 јуни 2015: Д-р Никола Златанов стана доцент на Универзитетот „Монаш“ во Мелбурн, Австралија.  Д-р Златанов дипломираше и магистрираше под менторство на проф. Хаџи-Велков, и тековно остваруваат интензивна научна соработка
Дејства на документ
Презентација на ФЕИТ

Prezentacija_na_FEITdekemvri2017_m.jpg

ISO 9001:2008

Соопштенија

RoboMac_Logobezgodina.jpg


erasmus.png

Календар
јули
« јули 2022 »
повтсрчепесане
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031