Лични алати
Пријави се
Трага: Дома УПИСИ Уписи 2018 Резултати Прелиминарна листа на кандидати за прв циклус студии - Втор уписен рок

Прелиминарна листа на кандидати за прв циклус студии - Втор уписен рок

ВТОР УПИСЕН РОК

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија - државна квота

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија - специјални услови


Електроенергетски системи - државна квота


Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика - државна квота


Компјутерски технологии и инженерство - државна квота

Компјутерски технологии и инженерство - кандидати чие родителско право го врши еден родител - приватна квота


Компјутерско хардверско инженерство и електроника - државна квота


Телекомуникации и информациско инженерство - државна квота

СООПШТЕНИЕ

 

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Приговорите се доставуваат во писмена форма до Конкурсната комисија на ФЕИТ преку архивата на факултетот најдоцна до 8:00 часот на 18.9.2018 година. Во спротивно, го губи право­то на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресме­тувањето на бодовите. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетот.

 

8:00 часот Скопје, 17.9.2018 година                                                            Конкурсна комисија на ФЕИТ