Лични алати
Пријави се
Трага: Дома УПИСИ Уписи 2018 Резултати Конечна ранг листа на кандидати за прв циклус студии за Прв уписен рок 2018

Конечна ранг листа на кандидати за прв циклус студии за Прв уписен рок 2018

ПРВ УПИСЕН РОК

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија - државна квота

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија - кандидати чие родителско право го врши еден родител - државна квота

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија - кандидати чие родителско право го врши еден родител - приватна квота

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија - специјални услови


Електроенергетски системи - државна квота


Електроенергетика, управување и менаџмент - државна квота

Електроенергетика, управување и менаџмент - кандидати чие родителско право го врши еден родител - државна квота


Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика - државна квота

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика - кандидати чие родителско право го врши еден родител - државна квота

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика - специјални услови


Компјутерски технологии и инженерство - државна квота

Компјутерски технологии и инженерство - кандидати чие родителско право го врши еден родител - државна квота

Компјутерски технологии и инженерство - специјални услови


Компјутерско хардверско инженерство и електроника - државна квота

Компјутерско хардверско инженерство и електроника - кандидати чие родителско право го врши еден родител - државна квота


Телекомуникации и информациско инженерство - државна квота

Телекомуникации и информациско инженерство - кандидати чие родителско право го врши еден родител -државна квота

 

СООПШТЕНИЕ

Запишувањето на новите студенти ќе се врши на

7 и 10.9.2018 година

во читалната на ФЕИТ во Скопје во период од 08:30 до 15:00 часот.