Лични алати
Пријави се
Трага: Дома УПИСИ УПИСИ 2016 Рокови 2016

Рокови 2016

Рокови за пријавување и запишување

прв рок

втор рок

трет рок

Електронско пријавување на кандидатите во IKnow системот

од 28 јуни 2016

Пријавување на кандидатите

18 и 19.8.2016

5.9.2016

15.9.2016

Објавување резултати од ус­пе­хот од средно образование

22.8.2016

6.9.2016

Прелиминарна ранг-листа

23.8.2016

6.9.2016

Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)

25.8.2016

9.9.2016

Запишување на кандидатите

29 и 30.8.2016

13 и 14.9.2016

16.9.2016

 

НАПОМЕНА:

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Во спротивно, го губи право­то на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресме­тувањето на бодовите. Приговорите се поднесуваат во архивата на Факултетот или преку системот iKnow.