Лични алати
Пријави се
Трага: Дома УПИСИ УПИСИ 2016 Конкурс и квоти 2016

Конкурс и квоти 2016

Конкурс и квоти за запишување студенти на прв циклус студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии во учебната 2016/2017 година

 

Во согласност со Конкурсот за запишување на студенти на додипломски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на Факултетот за електротехника и информациски технологии, на 15 септември 2016 година ќе се врши пријавувањето во третиот уписен рок.

Кандидатите ќе можат да се пријавуваат на шалтерите од Службата за студентски прашања (на трети кат) во термини од 9 до 14:30 часот.

На Факултетот за електротехника и информациски технологии, во учебната 2016/2017 година во третиот уписен рок во редовни студии ќе можат да се запишат студенти во следните студиски програми со соодветни квоти:

Студиска програма (8 семестри)

Државна квота

Цена (еур)

Квота кофинан.

Цена (еур)

Вкупно

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)

13

200

30

400

43

Електроенергетски системи (ЕЕС)

23

200

30

400

53

Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ)

37

200

30

400

67

Компјутерски системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР)

2

200

30

400

32

Компјутерски технологии и инженерство (КТИ)

0

200

24

400

24

Компјутеско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ)

17

200

30

400

47

Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ)

26

200

30

400

56

ВКУПНО студенти

118

204

322