Лични алати
Пријави се
Трага: Дома УПИСИ Уписи 2014 Резултати од успехот од средно образование - втор уписен рок 2014

Резултати од успехот од средно образование - втор уписен рок 2014ikona_pdf РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХОТ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕikona_pdf


- втор уписен рок -

СООПШТЕНИЕ

 

Пријавените кандидати во вториот уписен рок имаат право на приговор до Конкурсната комисија во рок од 24 часа од објавувањето на листата со резултати од успехот од средно образование.

Приговорите се поднесуваат во архивата на Факултетот или преку системот iKnow до 13.00 часот на 05.09.2014. Приговорите пристигнати до Факултетот по овој рок нема да бидат разгледувани.

Забелешка: Во пресметувањето на поените од средно образование земени се во предвид и оценките од екстерното проверување.

13.00 часот, 04.09.2014 година

Конкурсна комисија на ФЕИТ