Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 2013-2018 Препорачани изборни предмети од Универзитетската листа Препорачани изборни предмети од Универзитетската листа од областа на претприемништво и иновации

Препорачани изборни предмети од Универзитетската листа од областа на претприемништво и иновации

 

Препорачани изборни предмети од Универзитетската листа

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ201

Иноваторство и трансфер на технологии

4

2+0+0+2

120

ФЕИТ202

Стратешко планирање за телеком и Интернет иновации

4

2+0+0+2

120

ФЕИТ203

Применети механизми за поддршка на обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност

4

2+0+0+2

120

1М5СИПЛМ01

Иновациски менаџмент

4

2+0+0+2

120

УКИМ01

Авторско право и сродни права

4

2+0+0+2

120

 

Универзитетска листа на слободни изборни предмети за втор циклус на студии