Лични алати
Пријави се
Трага: Дома Новости Список на пријавени кандидати за запишување во прва година во вториот уписен рок

Список на пријавени кандидати за запишување во прва година во вториот уписен рок

Пријавени кандидати во втор уписен рок

Приговори по технички пропусти може да се поднесат до 14:00 часот на 06.09.2011 г. до
Конкурсната комисија преку архивата на Факултетот (со пополнување на формулар за приговор за технички пропуст).

Формуларот за приговори е даден во прилог.

Приговори по технички пропусти