Лични алати
Пријави се
Трага: Дома Новости Резултати од успехот од средно образование на пријавените кандидати во првиот уписен рок

Резултати од успехот од средно образование на пријавените кандидати во првиот уписен рок

Резултати од успехот од средно образование на пријавените кандидати во првиот уписен рок

Приговори по технички пропусти може да се поднесат до 14:00 часот на 23.08.2011 г. до Конкурсната комисија преку архивата на Факултетот со пополнување на формулар за приговор за технички пропуст.

Прилог: Формулар за приговори