Лични алати
Пријави се
Трага: Дома Новости Известување за продолжен рок за пријавување за магистерски студии

Известување за продолжен рок за пријавување за магистерски студии

Рокот за пријавување за студии од втор циклус на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2012/2013 година е продолжен и пријавувањето ќе се врши до 31 октомври 2012 година.


О Д Л У К А

за продолжување на роковите за реализација на Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот

„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2012/2013 година