Лични алати
Пријави се
Трага: Дома II Циклус Документи Формулари

Формулари

 

Информации од прв академски час

Интерен лист за запишување на предмети во зимски/летен семестар од втор циклус (магистерски студии) во учебната 201_/201_ година

Интерен пријавен лист за запишување на студенти на втор циклус на студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии

Формулар – Признавање на кредити

Пријава за изработка на магистерски труд со пропратно писмо

Прилог кон пријавата за изработка на магистерски труд – образложение, план, литература

Формулар – Барање за формирање на комисија за одбрана на магистерски труд

Упатство за изработка на CV (од веб-страница да се превземе)

Формулар за достава на мислење по пријава за изработка на магистерски труд

Барање за продолжување на рок за одбрана на магистерски труд

Насловна корица на магистерски труд

Постапка за пријавување и запишување на студенти на II циклус на студии и одбрана на магистерски труд

Упатство за изработка на CV

Потврда за испит