Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите Соопштение - Заверка на летен семестар во академската 2017/2018 година

Соопштение - Заверка на летен семестар во академската 2017/2018 година

Објавено на 30.04.2018 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

Заверка на летен семестар

 

Им се соопштува на студентите на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Ско­п­је дека заверка на летниот семестар од учебната 2017/2018 го­дина од прв циклус на студии ќе се врши од

 

21.5 до 30.5.2018 година

 

Заверката на летниот семестар ќе се врши на шалтерите од Службата за студентски прашања од 12:30 до 14:30 часот.

Студентите кои во горенаведениот рок нема да ја реализираат заверката на се­ме­старот, истото ќе можат да го направат при уписот на зимскиот семестар за учебната 2018/2019 со надомест.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Потребни документи за заверка на летниот семетар:

  1. Индекс
  2. Семестрален лист (образец A4) пополнет со предметите што се слушале во летниот семестар со уплатница од 50,00 денари  за административна такс.
  3. Студентите кои плаќањето на партиципацијата го реализираат на повеќе рати, потребно е да достават уплатница за целосно реализирани обврски според одобрената молба.

Напомена: доколку образецот и индексот не се комплетно пополнети (фонд на часови, број на кредити, предметен наставник итн.) истите нема да бидат обработувани и заверката ќе се смета за нереализирана.


ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Услови за заверување на семестарот:

  1. Студентот може да го завери летниот семестар само ако ги исполнил академските обврски за сите предмети што ги запишал во дадениот семестар.
  • потврда за исполнети академски обврски за предмет прет­ставува добиен потпис од наставникот во индексот на студентот.
  1. Семестарот може да се завери и без потпис за даден предмет при што се плаќа НАДОМЕСТОК во износ од 1.000,00 денари на жиро-сметката на Факултетот (износот од 1000,00 ден. се однесува и за повеќе од еден неземен потпис). За предмет за кој не е земен потписот се губи правото за полагање на истиот, а истите ќе се сметаат за неислушани. Овие предмети (доколку се задолжителни) студентот е должен да ги запише и ислуша во следната учебна година 2018/2019.

 

Скопје, 27.4.2018 година                                                                                    Студентска служба при ФЕИТ

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ