Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Огласна табла Еквиваленција на предметите од старите студиски програми (2004-2011) со предметите од новите студиски програми од 2012

Еквиваленција на предметите од старите студиски програми (2004-2011) со предметите од новите студиски програми од 2012

 

Еквиваленција на предметите од старите студиски програми (2004-2011) со предметите од новите студиски програми од 2012

 

1. Предметите од старите студиски програми се еквивалентирани со предметите од новите студиски програми (прилог: табела за еквиваленција).

2. За предметите кои што немаат еквивалент во новите студиски програми на Факултетот, една година ќе се реализира настава менторски, при што студентите ќе го полагаат испитот кај наставникот од кој последен имаат добиено потпис. Наставникот е должен една година да организира колоквиуми и испити по тој предмет.