Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Огласна табла Еквиваленција на предметите од старите студиски програми 2012 - 2016 со предметите од новите студиски програми од 2017

Еквиваленција на предметите од старите студиски програми 2012 - 2016 со предметите од новите студиски програми од 2017

 

Еквиваленција на предметите од старите студиски програми 2012 - 2016 со предметите од новите студиски програми од 2017

 

1. Предметите од старите студиски програми се еквивалентирани со предметите од новите студиски програми (прилог: табела за еквиваленција).

2. За предметите кои што немаат еквивалент во новите студиски програми на Факултетот, една година ќе се реализира настава менторски, при што студентите ќе го полагаат испитот кај наставникот од кој последен имаат добиено потпис. Наставникот е должен една година да организира колоквиуми и испити по тој предмет.